Informacja turystyczna Ahlbeck

D├╝nenstrasse 45
17419 Seebad Ahlbeck